top of page

Rusza nabór MKiDN na indywidualne stypendia twórcze


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2024.


Wystartowała kolejna edycja konkursu, którego celem jest wsparcie indywidualnych projektów artystycznych o charakterze niekomercyjnym. Jak czytamy w regulaminie - konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.


W ubiegłych latach, zwłaszcza w okresie pandemii - liczba pretendentów do stypendium mocno wzrosła. Nic dziwnego – stypendium pozwala na swobodę realizacji pasji twórczej w ramach obmyślonego projektu.


Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:


Kategoria 1 – stypendia twórcze:

- literatura,

- sztuki wizualne,

- muzyka,

- taniec,

- teatr,

- film,

- opieka nad zabytkami,

- twórczość ludowa.


Wnioski można składać do 24 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl).

bottom of page