top of page

Ruszają bezpłatne szkolenia dla osób przedsiębiorczych na Pradze

20 kwietnia na ulicy Smolnej 4 rozpocznie się cykl szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (sala konferencyjna parter), prowadzonych przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, PARP.
W ramach szkoleń zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Część I: 9:30-10:45 (20 kwietnia 2023r.):


„Przekrój Funduszy Europejskich na projekty innowacyjne – wstępne informacje dla początkujących”


Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe i ogólne informacje o możliwości pozyskania wsparcia na projekty innowacyjne (B+R+I) w tym:

· zakres wparcia PIFE w tym Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy

· Europejskich

· krótkie wprowadzenie do Perspektywy Finansowej 2021-2027

· wstępne i podstawowe informacje o aktualnych programach wspierających

· projekty B+R+I

· wskazówki gdzie można zwrócić się o wsparcie dla innowacyjnego pomysłu

· źródła informacji o Funduszach Europejskich


Część II – 11:00-12:00 (20 kwietnia 2023r.):

„Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w rozwoju Twojej firmy”


• Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia o usługach dla przedsiębiorców w ramach funkcjonowania Enterprise Europe Network:

• Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych,

• Doradztwo w zakresie prawa i standardów UE (np. RODO, oznakowanie CE, handel

• wewnątrzwspólnotowy),

• Doradztwo w zakresie dostępu do finansowania (regionalne, krajowe

• i międzynarodowe programy wsparcia),

• Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. wdrożenie zrównoważonych

• modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego i odnawialnych źródeł energii.


Zapisy pod numerem telefonu: (22) 443 02 47, (22) 443 22 17, lub (22) 443 07 56

lub pod adresem mailowym: jkrzyzanowski@um.warszawa.pl

bottom of page