top of page

Sochaczew w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

Zaktualizowano: 29 mar

Za tydzień, we wtorek 28 marca 2023r., wśród punktów obrad Rady Miasta Sochaczewa znajdzie się uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II. To wspólny projekt przewodniczącego rady i burmistrza.Zaproponowano następujące brzmienie dokumentu, który ma wyrazić symboliczną obronę dobrego imienia i dorobku naszego Ojca Świętego: „Rada wyraża zdecydowany sprzeciw wobec próby zniesławienia i umniejszenia zasług Papieża Polaka który, jak nikt inny, przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku, obalenia komunizmu dławiącego przez ponad cztery dekady nasz kontynent, budowy demokracji w wielu krajach świata. Jego pontyfikat naznaczony był pokorą i szacunkiem dla ludzi wszystkich wyznań i kultur. Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za niezwykle doniosłą rolę, jaką odegrał w historii świata, Europy i naszej ojczyzny. Jan Paweł II podczas swego blisko trzydziestoletniego pontyfikatu był najwyższym autorytetem moralnym i przewódcą duchowym dla milionów ludzi różnych narodowości. Przez cały okres swej posługi kapłańskiej przekonywał do życia w tolerancji, zrozumieniu i zaufaniu do bliźniego. Uważamy, że działania znieważające Naszego Wielkiego Rodaka szkodzą przede wszystkim Polsce i Polakom. Wobec powyższego Rada Miejska w Sochaczewie wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań godzących w Jego dobre imię, polską tożsamość, zmierzających do dzielenia społeczeństwa a także dyskredytacji naszych największych autorytetów”.

– Postać Jana Pawła II dla każdego naszego rodaka jest symbolem otwartości, dialogu, mądrości. Wierzę, że uchwała rozpatrywana na samym początku sesji zostanie przez radę przyjętą jednogłośnie, przez aklamację – stwierdził przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek (klub PiS).

– Wspólnotę można budować tylko na wartościach i autorytetach. Największym współczesnym autorytetem dla Polaków jest on, biskup z Krakowa, późniejszy święty Jan Paweł II – dodał zaś burmistrz Piotr Osiecki z Sochaczewskiego Forum Samorządowego.


Jeżeli uchwała zyska akceptację radnych, zostanie przekazana Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz jednostkom samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

bottom of page