top of page

Środki unijne dla Mazowsza zatwierdzone 

Wbrew głosom straszącym różnymi komplikacjami i opóźnieniami, Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Nowy program regionalny będzie realizowany w ramach tzw. polityki spójności i finansowany z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita kwota, którą otrzyma województwo to blisko 2,1 mld euro, czyli ponad 9 mld zł.

– Z tych pieniędzy będą finansowane projekty i przedsięwzięcia, zarówno na terenie obszaru warszawskiego, stołecznego, na który przeznaczymy około 500 mln euro, jak i na obszarze mazowieckim, regionalnym, gdzie finansowanie wyniesie blisko 1,6 mld euro – potwierdził Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Pierwsze konkursy na konkretne działania na bazie unijnych środków będą ogłaszane w I kwartale 2023. Marszałek Adam Struzik wskazuje, że priorytety inwestycyjne na Mazowszu będą na pewno zgodne z kluczowymi oczekiwaniami UE, zatem duża część funduszy zostanie przeznaczona na zieloną transformację, odnawialne źródła energii czy transport niskoemisyjny.

Jednym z celów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 jest wyrównanie dużych dysproporcji pomiędzy Warszawą i resztą województwa. Warto dodać, że temu mają służyć również pokaźne dodatkowe środki dla Mazowsza z wyłączeniem stolicy i powiatów około warszawskich – trafi tam 400 mln euro środków z funduszu specjalnego dla Polski Wschodniej. Natomiast o wsparcie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 będą mogli się ubiegać m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szpitale, szkoły, instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe i powiatowe urzędy pracy. Szczegóły będą udostępniane na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. - Mamy do dyspozycji ponad 2 mld euro, a spektrum możliwości finansowania projektów jest gigantyczne – zachęca Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Środki dla mazowieckich gmin będą w obecnej perspektywie rekordowe, pozostaje trzymać kciuki, by zostały mądrze wykorzystane dla rozwoju całego regionu i dobra mieszkańców.

bottom of page