top of page

Strażak-ochotnik z Legionowa z zarzutami o wykorzystanie seksualne


Jak donosi portal Gazeta Powiatowa Legionowo, w legionowskiej OSP miało dojść do skandalu seksualnego. Strażak, któremu postawiono zarzuty o wykorzystanie seksualne został już wydalony z szeregów OSP Legionowo. Sprawa jest w toku.


W 2022 roku na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie miało dojść do wykorzystania seksualnego z udziałem członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Mężczyźnie postawiono zarzuty i umieszczono w areszcie tymczasowym.

Gazeta Powiatowa Legionowo uzyskała komentarz w sprawie od Prokuratury Rejonowej w Legionowie (cyt.) :


– Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie o czyn z art. 198 kk. (Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby – przyp. red). Śledztwo dotyczyło m.in. doprowadzenia w nieustalonej dacie miesiąca lipca 2022 roku w Legionowie, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej do obcowania płciowego kobiety poprzez wykorzystanie jej bezradności tj. o czyn z art. 198 kk. W toku postępowania przedstawiono sprawcy zarzuty i Sąd zastosował wobec wymienionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawca nie był pracownikiem OSP. Postępowanie zakończyło się skierowaniem w dniu 24 marca 2023 r. do Sądu Rejonowego w Legionowie aktu oskarżenia. Sprawca na mocy postanowienia Sądu nadal przebywa w Areszcie Śledczym.

bottom of page