top of page

Taksówkarze walczą o podwyżki taryf


Taksówkarze warszawscy ruszyli ze zbiórką 300 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały o stawkach taxi. Obecne rozwiązania z 2001r. były ostatnio nowelizowane w 2011r. Od tego momentu tzw. startówka, czyli opłata za wejście do pojazdu i przejazd pierwszego kilometra wynosi 8 zł. Już w sierpniu bieżącego roku Rada Warszawy rozpatrywała projekt środowiska taksówkarzy, zakładający wzrost opłaty początkowej aż o 100% (z 8 do 16 zł), lecz większość radnych odrzuciła tę propozycję. Prywatni miejscy przewoźnicy nie składają broni, argumentując, iż wzrost cen paliw i kosztów życia wymusza „urealnienie”, czyli podniesienie stawek.


Radny Marek Szolc (niezrzeszony, wybrany z list Koalicji Obywatelskiej) wskazuje, iż władze miasta powinny poważnie rozważyć postulaty taksówkarzy, narażonych na „mało uczciwą konkurencją ze strony różnych platform przewozów taksówkarskich”.


Wzrost taryf za przejazd taksówek popiera zdecydowanie radny Koalicji Obywatelskiej Sławomir Potapowicz, powołując się na wysoką inflację, która uderza w branżę taksówkarzy.

Warto przypomnieć jak planowany poprzednio przez taksówkarzy wzrost cen usługi o 100% przełożyłby się na kwotę do zapłacenia przez mieszkańców.


W taryfie 1 (obowiązującej w dni powszednie od godziny 6 do 22) podwyżka z obecnych 3 złotych na 6 złotych, w taryfie 2 (obowiązującej w dni powszednie w godzinach 22-6 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby) z 4,5 złotego na 9 złotych. Ta sama zasada obowiązywałaby w taryfie 3 - z 6 złotych opłata za kilometr wzrosłaby do 12 złotych, a w taryfie 4 z 9 złotych do 18 złotych. Wzrosłaby też opłata za godzinę postoju taksówki z 40 złotych do 80 złotych.


Tak drastyczne podniesienie taryf budzi duże emocje wśród radnych i mieszkańców i wydaje się, że byłoby trudne do zaakceptowania przez warszawiaków.

Comments


bottom of page