top of page

Targowiska przy Mirowskiej i Hala Gwardii do likwidacji?

Warszawski ratusz ogłosił konkurs wyłonienie „partnera prywatnego”, którego zadaniem będzie wykonanie remontu i zarządzanie przez okres 30 lat Halą Gwardii i przyległymi do niej terenami. Od dekad znajduje się tam popularne targowisko, na którym w artykuły spożywcze zaopatrują się zarówno mieszkańcy, jak całe firmy z branży gastronomicznej.

- Stanowczo sprzeciwiam się likwidacji Hali Gwardii i targowisk wokół Hali Mirowskiej. Targowisko jest dziedzictwem kulturowym Warszawy – napisał stołeczny radny Filip Frąckowiak, który w tej sprawie zwrócił się z interpelacją do prezydenta stolicy.


- Tereny między Halą Mirowską oraz Halą Gwardii są jednymi z niewielu targowisk funkcjonujących na Śródmieściu. Ich potencjalna likwidacja będzie działaniem wymierzonym przeciw lokalnej społeczności oraz przeciw przedsiębiorcom tam funkcjonującym – argumentuje radny z klubu PiS.


Radny Filip Frąckowiak zapytał Rafała Trzaskowskiego, czy remont Hali Gwardii przekracza możliwości finansowe miasta. Samorządowiec chce się też dowiedzieć, dlaczego remont Hali oraz terenów przyległych połączono z ich wydzierżawieniem na 30 lat, a także czy miasto podejmie kroki dla zachowania targowisk. 


W kontekście zagrożenia dalszego funkcjonowania lokalnych bazarków w stolicy, warto przypomnieć deklarację wiceprzewodniczącego PO, wówczas jeszcze kandydata na urząd włodarza Warszawy Rafała Trzaskowskiego z 2018: „Bazarki, hale, takie jak Hala Mirowska, w której dziś byłem, są dla warszawiaków bardzo ważne – budują więź społeczną, która często zanika w czasach zakupów online. To bardzo miłe mieć poparcie od tak licznej grupy, jaką są w Warszawie spółdzielcy”.


Zaniepokojeni mieszkańcy a zwłaszcza przedsiębiorcy, oczekują na jednoznaczne zdementowanie przez władze miasta pogłosek o możliwej likwidacji targowisk przy Hali Mirowskiej i Hali Gwardii.

bottom of page