top of page

Trwa tydzień miłosierdzia Bożego

Niedziela, 16 kwietnia, czyli pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy – to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II: w 1995 roku dla wszystkich diecezji w Polsce, a w roku 2000 – dla całego świata.




18 kwietnia (1993) obchodzimy rocznicę beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej. Kanonizacja nastąpiła siedem lat później:

"Grzech zmysłowy – umartwiam ciało i poszczę w mierze dozwolonej; grzech pychy – modlę się z czołem opartym o ziemię; grzech nienawiści - modlę się i świadczę uczynek osobie, do której mam trudności i tak wedle rodzaju poznanych -grzechów, czynię zadość sprawiedliwości."

(Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej 1247-1248)


W objawieniach skromnej i niewykształconej zakonnicy, Jezus jeszcze raz przypomniał o ogromie łask, które zapragnął wylać na „biednych grzeszników”, o ile zechcą przystąpić do spowiedzi i doznać skruchy:

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).”

22 lutego 1931 roku, wg wizji w "Dzienniczku" Pan Jezus, ubrany w białą szatę, ukazał się siostrze Faustynie Kowalskiej i polecił namalować obraz, według rysunku, który widzi - "Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady."

Obraz miał zostać podpisany: "Jezu, ufam Tobie."


Zanim jednak doszło do oficjalnego ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego, podejmowano szereg daremnych zabiegów, aby wypełnić wolę Chrystusa objawioną siostrze Faustynie. Pierwszą osobą, która podjęła oficjalne starania był jej spowiednik – bł. ksiądz Michał Sopoćko, który starał się rozpropagować kult miłosierdzia w wileńskich kościołach. Podczas II wojny światowej kult rozszerzał się oddolnie, zwłaszcza wśród żołnierzy Generała Andersa. Po wojnie kard. August Hlond, a następnie kard. Wyszyński korespondowali z Watykanem celem wprowadzenia Święta Miłosierdzia Bożego. Udało się to oficjalnie dopiero dzięki polskiemu papieżowi, Janowi Pawłowi II, zwanemu również „apostołem Bożego Miłosierdzia”. Święto zostało ustanowione w Roku Wielkiego Jubileuszu, podczas kanonizacji siostry Faustyny.


Tydzień Miłosierdzia, który od 2013 roku rozpoczyna się w Święto Miłosierdzia, został ustanowiony celem niesienia „apostolstwa miłosierdzia” – głównie w postaci modlitwy, czynu miłosierdzia (często w postaci zbiórek na cele charytatywne) czy pogłębiania wrażliwości na potrzeby ubogich, chorych lub prześladowanych.

Comments


bottom of page