top of page

Trwa Wielki Tydzień u wyznawców prawosławia

We czwartek rozpoczęło się Triduum Paschalne w obrządku prawosławnym. Szacuje się, że prawosławni stanowią największą mniejszość wyznaniową w Polsce (ponad pół miliona). W tym roku Święta Wielkanocne wypadają dokładnie tydzień po świętach katolickich.
Zmartwychwstanie Pańskie to szczególny czas dla chrześcijan. Katolicy obchodzą święta według kalendarza gregoriańskiego, prawosławni natomiast – według kalendarza juliańskiego, co w praktyce skutkuje tym, że prawosławne święta Bożego Narodzenia bądź Święta Wielkiej Nocy wypadają z reguły w późniejszym terminie niż katolickie. W tym roku Wielkanoc prawosławna obchodzona będzie w niedzielę, 16 kwietnia.


Sposób celebracji Wielkanocy i poprzedzającego ją Wielkiego Tygodnia (Strastnaja Siemica) nie różni się znacznie od obyczajowości obrządku katolickiego.


W Wielki Piątek nie odprawia się mszy, a jedynie wieczorne nieszpory, a na centralnym miejscu w cerkwi układa się płaszczanicę – tkaninę z wizerunkiem Chrystusa w grobie. Wielki Piątek to czas bardzo restrykcyjnego postu (o chlebie i wodzie). Starsi wyznawcy pamiętają jeszcze tradycję, gdy po Wielkoczwartkowym nabożeństwie w cerkwi pościło się szczerym postem aż do Wielkiej Nocy, do święconki. W Wielką Sobotę, podobnie jak u katolików, święci się pokarmy, a późnym wieczorem uczestniczy w Liturgii Paschy. Po tym nabożeństwie można pozdrowić bliskich słowami: „Chrystos woskres” (Chrystus Zmartwychwstał).

bottom of page