top of page

„Tytuł Mobilnego Miasta” dla kilku miejscowości z mazowieckiego


Najbardziej rozwinięta mobilność współdzielona to główne kryterium rankingu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Mobilne Miasto wraz z ekspertami warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Które miasta w tym roku zebrały laury?


"Na tapetę" wzięto 213 miast. Ocena jakościowa dotyczyła otwartości i przyjazności miast wobec rozwiązań mobilności współdzielonej – złożyło się na nią 20 mierników w czterech obszarach:


- regulacje i polityki miejskie,

- stan infrastruktury,

- dywersyfikacja transportu

- wykorzystanie danych i technologii związanych z mobilnością współdzieloną.


Miejscowości pogrupowano ze względu na ilość mieszkańców.


Podium zdominowało niemal całkowicie województwo mazowieckie - w grupie poniżej 30 tys. mieszkańców najlepsze warunki dla rozwoju współdzielonej mobilności tworzy Nowy Dwór Mazowiecki (55%). Kolejne miejsca zajęły Reda i Koluszki. Wśród miast liczących 30 tys. – 100 tys. mieszkańców najwyższą ocenę otrzymał Pruszków (53%), natomiast w grupie miast 100 tys. – 300 tys. mieszkańców najlepiej wypadła Gdynia (89%). W kategorii największych aglomeracji na czele rankingu znalazła się Warszawa (92%).


Ranking "Tytuł Mobilnego Miasta" jest pierwszym tego typu zestawieniem w Polsce, które obrazuje dywersyfikację miast pod względem warunków do rozwoju mobilności współdzielonej.


bottom of page