top of page

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie


O 10:00 rozpoczęły się w stolicy uroczystości Bożego Ciała - najpierw msza święta w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a następnie uroczysta procesja, która zatrzymała się przy czterech ołtarzach. Przy ostatnim kard. Nycz wygłosił kazanie.


Święto Bożego Ciała jest świętem ruchomym - celebracja przypada w czwartek po niedzieli Najświętszej Trójcy i jest zwane również uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Do ustanowienia święta Bożego Ciała przyczyniła się w znacznym stopniu bł. Julianna z Cornillon (XIII w.), która miała widzenie - objawił jej się Chrystus, który prosił o ustanowienie święta Eucharystii.


Eucharystia jest cudem samym w sobie, ale nie wszyscy deklarujący wiarę katolicką potrafią zmierzyć się z faktem zaistnienia cudu podczas każdej mszy świętej. A w wierze utwierdzają niewiernych Tomaszów cuda – takie, jak ten w Sokółce, podczas którego z Hostii popłynęła krew.


Jak się okazuje - jesteśmy często skłonni do przyjęcia wiary w sposób intelektualny –a o cuda prosimy, gdy czujemy „nóż na gardle” (w postaci choroby, czy widma śmierci). Również ci, którzy proszą o cud często powątpiewają w sens swojej prośby.


Tymczasem uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypomina o tym, że żywy cud towarzyszy nam od kilku tysięcy lat. Wystarczy być w łasce uświęcającej i chcieć wierzyć z pokorą, aby doświadczyć działania Boga – poprzez żywą obecność Chrystusa oczyszczamy się ze złych skłonności i naprawiamy krzywizny życia. W 1264 roku papież Urban IV ogłosił bullę Transiturus – de hoc Mundo - na podstawie której Boże Ciało miało stać świętem całego Kościoła. Niestety, papież zmarł zanim nastąpiła realizacja tego postulatu, a zrealizował go dopiero papież Jan XXII w XIX wieku.


W 1389 roku Urban VI zaliczył uroczystość Bożego Ciała w poczet świąt Kościoła i tym samym – rozpowszechnił na cały świat.

Comments


bottom of page