top of page

VIII Forum „Wspólnie dla Przyszłości”

Zaktualizowano: 28 wrz 2022


W dniach 17-19 września 2022r. odbyło się VIII Forum „Wspólnie dla Przyszłości”, organizowane przez Fundację Służba Niepodległej i objęte wsparciem pełnomocnika rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka. Przez trzy dni bogate w interesujące wydarzenia, młodzi uczestnicy z całej Polski, uczestniczyli w różnorodnych panelach tematycznych oraz Konferencji Młodzieżowych Rad Samorządowych i Środowisk Młodzieżowych.


Przedstawiciele organizacji młodzieżowych mieli niebywałą okazję do merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń i wspólnego planowania aktywności społecznej młodego pokolenia.


W weekend w warszawskim Domu Dziennikarza młodzież wzięła udział w siedmiu panelach, w których wystąpili znamienici goście ze świata polityki, biznesu, nauki czy trzeciego sektora.


Wspólnie analizowano rozwój środowisk młodzieżowych w Polsce, zastanawiano się nad kompetencjami potrzebnymi do sukcesu w przemyśle przyszłości, dyskutowano o miejscu młodych Polaków w UE czy poddawano refleksji sposoby promowania wartości konserwatywnych. Nie zabrakło debat o wyzwaniach stojących przed polską edukacją, scenariuszach zakończenia wojny na Ukrainie oraz odwróceniu trendu wyludniania się Polski powiatowej.


W ramach Forum uczestnicy, wyrażając swój patriotyzm i szacunek do ojczystych dziejów, przeszli w Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego.


W poniedziałek 19 września w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem wicepremiera Prof. Piotra Glińskiego i ministra – pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka zgromadzeni goście współtworzyli Konferencję Młodzieżowych Rad Samorządowych i Środowisk Młodzieżowych. Rozdaniu nagród dla zasłużonych liderów środowisk młodzieżowych towarzyszyły żywe dyskusje podczas paneli poświęconych problemom i oczekiwaniom młodego pokolenia.


Kilkuset uczestników VIII Forum „Wspólnie dla Przyszłości” wróciło do swoich miejscowości w całej Polsce po tym wartościowym wydarzeniu z wielką energią i pasją do działania, bogatsi o solidną wiedzę i cenne doświadczenia, które pozwolą rozwijać aktywność społeczną i polityczną młodego, patriotycznego pokolenia Polaków.

Comments


bottom of page