top of page

Władze Warszawy nie odpuszczą – SSPN na Saskiej Kępie musi funkcjonować

Boje o utworzenie Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku (osiedla na Pradze Południe) trwały od miesięcy. Pomysł forsował zwolennik podobnych rozwiązań w innych dzielnicach prezydent Rafał Trzaskowski, natomiast duży sprzeciw okazywali mieszkańcy oraz lokalni samorządowcy. Zebrano kilka tysięcy podpisów pod petycją, również Rada Dzielnicy Praga-Południe krytycznie ustosunkowała się do idei rozszerzenia płatnego parkowania. Niestety władze Warszawy nie przyjęły tych sugestii, jak również nie przygotowały szerokich analiz dotyczących projektu.
9 marca 2023r. na sesji Rady Warszawy większość radnych Koalicji Obywatelskiej przeforsowała decyzję zgodną z marzeniami eko-aktywistów. Kilka dni temu, 14 kwietnia 2023r. zostało jednak opublikowane zarządzenie wojewody mazowieckiego o nieważności uchwały Rady Miasta st. Warszawy. W uzasadnieniu wojewoda jako powód podał, m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały. Przypomniał, że Rada Warszawy przyjęła uprzednio dwie petycje mieszkańców i przedsiębiorców przeciwne wprowadzeniu SPPN na terenie Saskiej Kępy i Kamionka.

Władze miasta nie kryją niezadowolenia i nie zamierzają składać broni.


- Będziemy szukali rozwiązania, które pozwoli mieszkańcom Saskiej Kępy i Kamionka na uporządkowanie parkowania. Wojewoda w swoim stanowisku zignorował głos rad tamtejszych osiedli, nie wziął pod uwagę głosu tych, którzy o tę strefę walczyli – przekonuje wiceprezydent Michał Olszewski.


Wśród zalet SSPN urzędnicy warszawscy wskazują uprzywilejowanie lokalnych mieszkańców (którzy posiadaliby abonament na parkowanie), wyeliminowanie sytuacji pozostawiania auta na cały dzień podczas pracy czy wymuszanie rotacji aut na miejscach parkingowych, tym samym szansę na skorzystanie z nich dla większej liczby osób.


Dodatkowo dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski przypomina, że w konsultacjach wzięło udział rekordowo dużo chętnych – ponad 1000 mieszkańców.

W tym momencie rządzący stolicą zastanawiają się, czy zaskarżyć decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy zachęcić radnych miasta do przyjęcia nowej uchwały. Bez wątpienia ekipa prezydenta Rafała Trzaskowskiego zamierza jeszcze w tej kadencji ustanowić płatne parkowanie na Saskiej Kępie.

bottom of page