top of page

„W rodzinie siła” w Wołominie


Urząd Miejski w Wołominie zaprasza rodziców z dziećmi z gminy Wołomin do udziału w programie „W rodzinie siła”. Inicjatywa jest skierowana szczególnie do rodziców, którzy zmagają się z problemami wychowawczymi.


O jakich trudnościach wychowawczych mowa? Program dotyczy w szczególności następującej problematyki: agresywne zachowania, problemy adaptacyjne, depresja, zaburzenia nastroju, uzależnienia od telefonu etc.


Jak wiadomo, od kilku lat wzrasta problem depresji wśród nastolatków oraz pojawiają się coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji. Za przyczynę takiego stanu uważa się w znacznej mierze przeniesienie relacji do świata internetowego, wzrost znaczenia mediów społecznościowych oraz kryzys rodzin. Niebanalną rolę odegrała w tym aspekcie także pandemia, która przyczyniła się do popularyzacji kultury izolacji.


Inicjatywa ogłoszona przez UM w Wołominie obejmuje, między innymi:


- indywidualne konsultacje z terapeutami dla dzieci i rodziców;

- grupowe zajęcia dla dzieci (Treningi Umiejętności Społecznych);

- warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców.


Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kursy grupowe rozpoczną się w drugi weekend września 09 – 10.09.23 r.


Program jest finansowany przez gminę Wołomin.

bottom of page