top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

W Warszawie nie zarabia się najwięcej

Zaktualizowano: 24 maj

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zbiorcze dane dotyczące zarobków w firmach (powyżej 9 pracowników) w polskich miastach w marcu 2023r. Niemal we wszystkich miejscowościach wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym był dwucyfrowy i często wyższy niż wskaźnik inflacji. Dla przykładu w Gdańsku płace urosły o 17,2 proc., w Toruniu (który ucieka Bydgoszczy) o 18,3 proc., w Lublinie o 19,3 proc., w Zielonej Górze o ponad 20 proc. , w Gorzowie Wielkopolskim o 17 proc.


Po raz kolejny liderem rankingu okazał się Kraków, w którym po raz pierwszy w historii średnia płaca w przedsiębiorstwach wyniosła 10.051 zł i była o 13,2 proc. wyższa niż w marcu 2022 r. Na drugim miejscu uplasował się Gdańsk (9.645 zł; o 17,2 proc. więcej niż w marcu 2022 r.). W tych słynących z solidnej turystyki miastach największy wzrost wynagrodzeń odnotował GUS w zakwaterowaniu i gastronomii (nawet o blisko jedną trzecią rok do roku!).

Jak w zestawieniu uplasowała się stolica Polski, która ledwo zmieściła się na podium (po piętach depcze jej Poznań)?


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Warszawie 9.490 zł i było o 11,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 16,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 15,9 proc.), przemysł (o 13,2 proc.), informacja i komunikacja (o 11,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.).


Niektórzy ekonomiści wieszczą, że jeśli w kolejnych miesiącach będziemy odnotowywali podobne dane, układające się w trend, będzie można mówić o początkach odchodzenia od warszawocentryzmu, czyli skupiania się najlepiej płatnych miejsc pracy w stolicy. Mimo to, Warszawa wciąż pozostaje jednym z najczęściej wskazywanych jako komfortowe i przyjazne do życia miejsc w Polsce.bottom of page