top of page

Ważne terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w WarszawieJuż w maju ósmoklasistów w całej Polsce czekają egzaminy do liceów, techników i szkół branżowych. Zanim jednak uczniowie przystąpią do sprawdzianów, muszą wybrać placówki i złożyć wnioski o przyjęcie. Co ważne rekrutacja odbywała się będzie tylko w formie elektronicznej.


Terminy:


  • 15 maj

Tego dnia rozpocznie się rekrutacja i będzie prowadzona pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.


  • 19 czerwca

Termin ten kończy możliwość składania dokumentów do szkół podstawowych. Natomiast z datą to trzeba uważać. Jeśli osoba rekrutuje się do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. W przypadku wymienionych szkół czas upływa 29 maja do godz. 15:00. Od 30 maja do 12 czerwca w tych szkołach będą przeprowadzane sprawdziany kwalifikacyjne.

  • 23 czerwca – 12 lipca

W powyższym terminie należy TYLKO do szkoły pierwszego wyboru dowieźć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


  • 21 lipca

Tego dnia szkoły opublikują listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


  • 31 lipca

Termin ten powinien interesować uczniów, którzy w pierwszej rekrutacji nie dostali się do wymarzonej szkoły średniej. Tego dnia rusza rekrutacja uzupełniająca, a co ważne odbywa się ona bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

bottom of page