top of page

Warszawa najludniejszym miastem w Polsce

Zaktualizowano: 28 wrz 2022


Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z ubiegłego roku (stan na 31 marca 2021r.) oficjalnie potwierdzają, iż najludniejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Obecnie stolicę Polski zamieszkuje 1 860 281 mieszkańców, co stanowi wzrost o niemal 10% względem ostatniego spisu z 2011r.


Natomiast najliczniejszym województwem (14,5% mieszkańców Rzeczypospolitej Polski) z ludnością na poziomie 5 514 699 jest województwo mazowieckie, które zanotowało największy przyrost liczebności mieszkańców w trakcie ostatniej dekady.

bottom of page