top of page

Warszawa poszerza strefę płatnego parkowania

2 stycznia 2023r. strefa płatnego parkowania w stolicy powiększy się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ oraz nowe obszary na północnym Mokotowie.

- Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pomagają w uregulowaniu sytuacji parkingowej mieszkańców Warszawy. Ci z mieszkańców, którzy zamieszkują w obszarze strefy, mają większą swobodę parkowania, natomiast wszyscy użytkownicy, którzy przyjeżdżają w rejon strefy, łatwiej znajdą miejsce do parkowania. Celem jest bowiem zwiększenie cyrkulacji pojazdów parkujących w danym rejonie – zachwala rozwiązanie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.


Według ratusza „o ile na tym obszarze legalnie mogło zaparkować do tej pory 1308 pojazdów, teraz liczba ta wyniesie 1473, czyli aż o 165 samochodów więcej. Jest to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego”.


Przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w tym rejonie są zdecydowanie mieszkańcy osiedla Praga II. W petycji skierowanej do Rady Warszawy apelowali o natychmiastowe zaprzestanie i zaniechanie dalszego procesu wprowadzania SPPN. Uważają, że działania prowadzone przez urzędników ZDM odebrały im możliwość korzystania z prywatnych samochodów. W piśmie do Rafała Trzaskowskiego napisali, m.in. „następstwem tych działań są sytuacje konfliktowe, w których zmotoryzowani mieszkańcy zostali zmuszeni do walki o miejsca parkingowe. Przykładem jest ul. Karola Darwina, przy której 83 proc. mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu, bo urzędnicy ZDM zmienili zasady parkowania”.


Ponadto mieszkańcy ulic: Darwina, Linneusza, Burdzińskiego, Nusbauma-Hilarowicza, Młota, Namysłowskiej, Szanajcy, Skoczylasa, Dąbrowszczaków, Szymanowskiego, Groszkowskiego, Brechta czy Jagiellońskiej, nie brali udziału w konsultacjach społecznych, gdyż miasto przedstawiało projekt, redukując jego założenia jedynie do pl. Hallera.


Zdeterminowani prażanie podkreślają, że urzędnicy wielokrotnie przekonywali, że podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności określonego obszaru miasta dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Tymczasem na terenie osiedla jest tylko jedno miejsce użyteczności publicznej, z którego korzystają osoby przyjezdne. To Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek przy ul. Dąbrowszczaków.


Zdominowana przez Koalicję Obywatelską Rada Miasta przyjęła petycję 8 grudnia bieżącego roku, jednak nie uwzględniła sprzeciwu mieszkańców.


Władze miasta poinformowały w grudniu, że abonament mieszkańca (uprawniający do parkowania na terenie SSPN bez dodatkowych opłat) może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN; rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie; jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.


Abonament rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 metrów od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. Uprawnia on do postoju w "strefach tylko dla mieszkańców", czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju".

Abonament obszarowy — kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach) i pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle. Obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Uprawnia on do postoju w "strefach tylko dla mieszkańców" B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.


Mieszkańcy zapewne wykupią w większości abonamenty, lecz obawiają się, że nie wystarczą one za gwarancję pewności miejsca do parkowania wobec nierozważnej i nieskonsultowanej z nimi polityki władz miasta. Tak czy owak, decyzja zapadła i po weekendzie warszawska strefa płatnego parkowania znacząco się powiększy.

bottom of page