top of page

Warszawska pediatria skorzysta z Funduszu Medycznego


Z puli 3 mld zł wydatkowanych w ramach Funduszu Medycznego na szpitale pediatryczne w całej Polsce, placówki z Warszawy otrzymają aż 682 mln zł. Doskonałą wiadomość dla stolicy ogłosił podczas konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- W bardzo konkretny sposób planujemy rozbudowę oraz doposażenie w bardzo nowoczesny sprzęt tych trzech szpitali. To wyposażenie pozwoli na budowanie potencjału psychiatrii dziecięcej, onkologii, genetyki dziecięcej i innych specjalności, które są podstawowe do leczenia najtrudniejszych przypadków – z satysfakcją stwierdził były minister zdrowia.

Jak możemy szczegółowo przeczytać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego solidne dofinansowanie otrzymały:

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: na zapewnienie odpowiednich warunków realizacji świadczeń diagnostyczno-leczniczych na rzecz pacjentów pediatrycznych, poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury sprzętowej, a także modernizację infrastruktury technicznej. Kwota dofinansowania to ponad 106 mln zł. - Instytut Matki i Dziecka: na budowę nowoczesnego budynku kliniczno – laboratoryjnego oraz modernizację istniejącego budynku klinicznego. Kwota dofinansowania to ponad 281 mln zł. - Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”: na powstanie Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży oraz modernizację i doposażenie oddziałów stacjonarnych, dziennych, poradni specjalistycznych oraz pracowni laboratoryjnych i apteki szpitalnej. Kwota dofinansowania to ponad 295 mln zł.

Według projektu budżetu państwa na 2023r. wydatki na służbę zdrowia mają wzrosnąć do 165 mld zł (dla porównania: w 2015r. wyniosły około 78 mld zł), czyli ponad 6% PKB.

Comentários


bottom of page