top of page

Warszawska Straż Graniczna zatrzymała czterech nielegalnych imigrantów


21 sierpnia na terenie warszawskiego Jabłonowa warszawska Straż Graniczna zatrzymała czterech przebywających nielegalnie na terenie Polski Azjatów.


Według informacji opublikowanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, zatrzymani to trzech obywateli Wietnamu w wieku 28, 37 i 56 lat oraz 45-letni obywatel Chin. Zajmowali się pracami dorywczymi, m.in. gastronomią, handlem i przewożeniem towarów.


W wyniku kontroli stwierdzono, że wszyscy czterej przebywali na terenie Polski nielegalnie - dodatkowo jeden z nich poszukiwany był w celu zatrzymania za posłużenie się sfałszowanym dokumentem. Co więcej, dwóch Wietnamczyków miało dostać się do Polski w nielegalny sposób już kilka lat temu, przekraczając granicę od strony Ukrainy.


W związku z nielegalnym przekroczeniem granicy przez Azjatów odstąpiono od wszczęcia postępowania z uwagi na przedawnienie się wykroczenia, ale nałożono na nich mandaty karne w wysokości 500 złotych za nielegalny pobyt na terytorium RP. Dodatkowo ze strony Komendanta Placówki zapadła decyzja o zobowiązaniu do powrotu bez terminu dobrowolnego powrotu, w której orzekł o zakazie wjazdu na terytorium RP i państw obszaru strefy Schengen na okres 3 lat.

Comentários


bottom of page