top of page

Wielkie rządowe inwestycje drogowe


Ponad 66 mln zł trafi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do samorządów z województwa mazowieckiego, z regionów ciechanowskiego, warszawskiego, radomskiego, siedleckiego, ostrołęckiego oraz płockiego. Dzięki tym środkom zostanie zbudowane bądź zmodernizowane łącznie 33 km dróg na Mazowszu.


Największa pula trafi do gminy Klembów, która otrzyma niemal 8 mln zł na rozbudowę dróg gminnych ulicy Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ulicy Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą.


Przykład wydawania rządowych środków w Polsce lokalnej przedstawiła na przykład wicewójt Michałowic Anna Fabisiak (po decyzji o otrzymaniu prawie miliona zł): „Będzie realizowany chodnik, budowana ścieżka rowerowa, modernizowane będzie oświetlenie na ledowe i na końcu nawierzchnia asfaltowa”.


Dotacje na inwestycje drogowe otrzymało łącznie 27 mazowieckich gmin, miast i powiatów.

Wicewojedowa mazowiecki Sylwester Dąbrowski z radością stwierdził: „Będą mogli mieszkańcy po realizacji tych inwestycji suchą stopą przejść do pracy, do szkoły, do ośrodka zdrowia, do urzędu. Już nie patrząc na pogodę”.

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński skonstatował z satysfakcją: „Ogrom pracy przy realizacji programów rządowych to wspólne działanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i samorządów. To nie są tylko statystyki, tabele, ale realne działania. Warto podkreślić, że przekazywane pieniądze pomagają rozwiązywać konkretne problemy”.

bottom of page