top of page

WSPÓŁBRZMIENIA - Ogólnopolski Konkurs Muzyki Improwizowanej


Konkurs jest inicjatywą zorganizowaną przez Fundację Most the Most dla artystów wykonujących muzykę improwizowaną. Dla zwycięzcy: 25 tys. zł, wydanie płyty i trasa koncertowa.


Most the Most to rozpoznawalna fundacja non-profit z siedzibą w Warszawie, powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Organizacja angażuje się w działania związane z kulturą, w tym ochroną zabytków w Polsce. Jak czytamy na stronie:


Fundacja Most the Most jest mostem między przeszłością i przyszłością. Budujemy silny fundament sięgając do naszej historii i dziedzictwa narodowego.


„Współbrzmienia” to pierwsza edycja konkursu, który został podzielony na pięć etapów:


• I Etap – nabór zgłoszeń – koniec lipca 2023

• II Etap – preselekcja 1-8 sierpnia

• III Etap – wybór przez mieszkańców województw: 16-28 sierpnia

• IV Etap – wybór Finalistów: 30 sierpnia – 15 września

• V Etap – Finał z przesłuchaniami na żywo: 26 – 29 września


Ideą konkursu jest zaprezentowanie własnej twórczości szerokiemu gronu odbiorców.


Pula nagród pieniężnych wynosi 40.000,00 PLN. Nagroda Grand Prix: 25.000,00 PLN + wydanie płyty CD dla laureata oraz trasa koncertowa po Polsce. I oraz II wyróżnienie: nagrody pieniężne: 10.000,00 PLN, 5.000,00 PLN wraz z trasą koncertową po Polsce i nagrodą rzeczową.

bottom of page