top of page

Wystawa „Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej”


W Muzeum Łazienki Królewskie otwarto wystawę „Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej”. W inauguracji uczestniczył również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Osią wystawy jest ewolucja misji cywilizacyjnej i działalności społecznej organizacji obywatelskich w okresie od 1152 do 2022 roku.


"Demokracja i wolność nie istnieją bez społeczeństwa obywatelskiego. Wolność jest cechą konstytutywną, najważniejszą cechą polskiej tożsamości” - powiedział podczas przemówienia szef resortu kultury.


Wystawa, która będzie dostępna dla zwiedzających w Stajniach Kubickiego do 22 października br. jest ewenementem dlatego, że koncentruje się na działalności organizacji pozarządowych i uwypukla ich znaczenie dla rozwoju narodu i państwa polskiego. Prowadzi odbiorcę przez historię Polski poprzez prezentację zaangażowania obywateli w jej dzieje.


„To jest wspaniałe, że takie dzieła powstają wspólnie, poprzez synergię różnych instytucji.

Dzięki takim działaniom więcej osób dowie się, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Ono przecież odgrywało i odgrywa olbrzymią rolę w polskiej historii. Wymienić tu można fundacje władców Polski, spółdzielczość, która od XIX wieku rozwijała się bardzo dynamicznie czy fenomen polskiej „Solidarności”. To wtedy społeczeństwo obywatelskie pokazało swoją siłę i pokojowo, bez użycia przemocy, obaliło największego tyrana współczesności, czyli sowiecką Rosję, i wyzwoliło państwa, wspólnoty, narody Europy Środkowo-Wschodniej" – podsumował minister Gliński.


Autorką wystawy jest prof. Ewa Leś – politolog, profesor nauk społecznych, która od wielu lat jest związana naukowo z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a organizatorem – Narodowy Instytut Wolności.

bottom of page