top of page
  • OK

Wywiad z Aleksandrą Prorok - radną dzielnicy Wola o rozwiązywaniu problemów społecznych

Od prawie roku w ramach rady dzielnicy Wola działa komisja ds. problemów społecznych. W dzisiejszym wywiadzie z Aleksandrą Prorok - przewodniczącą tej komisji chcemy przybliżyć Czytelnikom problemy, z którymi komisja musi się zmierzyć oraz jej interesującą aktywność w trudnym obszarze.

Mazowieści.pl: Proszę powiedzieć, ile posiedzeń komisji udało się przeprowadzić? Jakie są główne tematy, które są przedmiotem Państwa zainteresowań?


Aleksandra Prorok: Komisja ds. problemów społecznych została powołana z mojej i radnego Karola Jankowskiego inicjatywy w kwietniu 2022 roku. Od tego momentu odbyła ona już 13 posiedzeń. Były to głównie spotkania z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Dzielnicy Wola - miejskimi placówkami, instytucjami pozarządowymi, fundacjami i ośrodkami wsparcia. W lutym zakończyliśmy dyskusje nad pierwszym obszarem tematycznym – przeciwdziałanie przemocy. W jego ramach podjęliśmy działania w celu stworzenia parkingu dla Przychodni Pedagogiczno- Psychologicznej NR2 dostosowanego do potrzeb rodziców z małymi dziećmi oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainicjowaliśmy również wywieszenie materiału informacyjnego dot. przeciwdziałania przemocy przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na klatkach schodowych w wolskich blokach. Komisja zaapelowała również do Zarządu Dzielnicy o stworzenie muralu informacyjnego dot. warszawskiego numeru alarmowego

i zgłaszania przemocy.

Obecnie pracujemy nad obszarem profilaktyki uzależnień. W planach mamy również taką tematykę jak: problemy osób starszych, wychodzenie z bezdomności, czy usprawnienia w polityce mieszkaniowej Dzielnicy Wola.Mazowieści.pl: Czy komisja odbywa także posiedzenia wyjazdowe?

Aleksandra Prorok: Jak najbardziej. Podczas pracy w ramach obszaru przeciwdziałania przemocy wielokrotnie posiedzenia komisji odbywały się poza Urzędem Dzielnicy Wola. Na zaproszenie podmiotów zajmujących się tą tematyką, spotykaliśmy się w ich siedzibach.Mazowieści.pl: Czy takie wyjazdowe posiedzenia pozwalają radnym lepiej zrozumieć problemy, z którymi zmagają się ich pracownicy miejskich placówek oraz osoby korzystające z ich pomocy?


Aleksandra Prorok: Spotykając się z zespołem Ośrodka Pomocy Społecznej, w jego siedzibie, jako komisja, możemy lepiej zrozumieć specyfikę pracy tej placówki. Rzeczą naturalną jest, że będąc „u siebie” dany podmiot czy organizacja ma większą łatwość w nakreśleniu,

z jakimi problemami się mierzy i jakie są jego potrzeby. Naszą rolą jako radnych jest ułatwiać działania, szukać rozwiązań, które usprawnią pomaganie mieszkańcom na trenie Woli. Dlatego przy tak ważnych tematach, jakimi zajmuje się komisja ds. problemów społecznych wręcz standardem są wyjazdowe posiedzenia.


Mazowieści.pl: Na ostatniej sesji, z inicjatywy klubu radnych PiS, Rada przyjęła stanowisko

w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży w dzielnicy Wola. Proszę powiedzieć czego dotyczyło stanowisko?


Aleksandra Prorok: Wspomniane stanowisko zostało wypracowane właśnie przez komisję ds. problemów społecznych, co jest potwierdzeniem, że jej powołanie było słuszną decyzją. Po szeregu rozmów z podmiotami, które zajmują się na terenie Dzielnicy Wola przeciwdziałaniem przemocy stwierdziliśmy, że Rada Dzielnicy Wola musi zająć stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy głęboko poruszeni doniesieniami medialnymi dotyczącymi okaleczania, prób samobójczych, okrutnych form przemocy wśród coraz młodszych osób. Dlatego też w przyjętym stanowisku zawnioskowaliśmy o dodatkowe programy profilaktyczne przeznaczone dla Dzielnicy Wola, które wspomagałyby szkołę i rodzinę w walce z agresją i wykluczeniem rówieśniczym. Współdziałanie podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy takich jak: Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe zwiększy poziom społecznej świadomości problemu, a tym samym wiedzę o możliwościach przeciwdziałania. Wierzę, że przyjęte przez Radę Dzielnicy Wola stanowisko będzie wsparciem i zachętą dla szkół do szerszego włączenia rodziców w działania profilaktyczne.Mazowieści.pl: Jakie w Pani ocenie są główne problemy dzieci i młodzieży, którymi pilnie powinien zająć się urząd dzielnicy i miasta?


Aleksandra Prorok: Myślę, że problemem, z którym mierzą się młodzi ludzie w całej Polsce, nie tylko w Warszawie jest wspomniana już wcześniej przemoc, agresja, które niestety przybierają dzisiaj różne formy. Prawie co tydzień docierają do nas bulwersujące informacje o kolejnych brutalnych pobiciach, znęcaniu się psychicznym, a nawet zabójstwach wśród tych najmłodszych. Do takich sytuacji dochodzi wszędzie, w przestrzeni miejskiej, szkołach, a często również w rodzinach, za zamkniętymi drzwiami mieszkań. Coraz więcej młodych osób mierzy się z depresją, wykluczeniem rówieśniczym, nie potrafi sobie poradzić ze stresem. A życie w wyidealizowanym świecie wykreowanym przez wyretuszowane zdjęcia na Instagramie na pewno nie pomaga w poradzeniu sobie z tymi problemami.


Mazowieści.pl: Czy Pani zdaniem władze Warszawy podejmują wystarczające wysiłki w celu pomocy dzieciom i młodzieży w obliczu nasilających się problemów natury psychicznej tej grupy społecznej?


Aleksandra Prorok: Mam niestety wrażenie, że Pan Prezydent Rafał Trzaskowski ma łatwość do głoszenia wielkich haseł, które niestety pozostają bez pokrycia w rzeczywistości. Znaczną część działań w zakresie wsparcia, pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach podejmują organizacje pozarządowe jedynie wspierane przez miasto Warszawa. Dla przykładu Prezydent Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej w 2018 roku obiecywał, że

w każdej dzielnicy powstanie Centrum Interwencji Kryzysowej. Niestety tak się nie stało. Na ternie Warszawy działa jeden Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pomaga ofiarom w kryzysie ze wszystkich dzielnic, czyli jeden tego typu ośrodek na blisko 2 mln mieszkańców Warszawy.


Mazowieści.pl: Jakie są inne kwestie i problemy w dzielnicy Wola, które podejmuje Pani jako radna?


Aleksandra Prorok: W ostatnim czasie poprzez akcję ulotkową informowałam mieszkańców

o planowanych zmianach dotyczących komunikacji, które ekipa Prezydenta Rafała Trzaskowskiego chce wprowadzić w ramach Strefy Czystego Transportu. Wraz

z pozostałymi radnymi z Klubu Prawo i Sprawiedliwość Wola zachęcaliśmy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia sprzeciwu.

Jako radna na bieżąco reaguję na potrzeby mieszkańców. Na wolskim Kole priorytetem jest gruntowna przebudowa ulicy Obozowej, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych i przystankach tramwajowych. Zabiegam o to od dłuższego czasu przez interpelacje, a nawet konferencję prasową o tej tematyce. Uważam, że presja ma sens. Tylko po odpowiednim nagłośnieniu sprawy Prezydent Trzaskowski decyduje się na jakiekolwiek działania w kwestiach ważnych dla mieszkańców.

Wraz z koleżankami i kolegami z klubu radnych zabiegamy również o nadanie wybranym skwerom na terenie Woli nowych patronów. Mam tutaj na myśli m.in. dr Barbarę Wardę, Teodora Klincewicza, Wiesława Michnikowskiego, oraz Ojców Redemptorystów zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Osób szczególnie zasłużonych i mocno związanych z dzielnicą. Mamy nadzieję, że nasze starania w tym zakresie już niedługo zakończą się sukcesem.
bottom of page