top of page

Wywiad z Karolem Jankowskim o Strefie Czystego Transportu

Już tylko do jutra tj. 25 kwietnia b.r. można wziąć udział w konsultacjach bardzo kontrowersyjnego projektu Strefa Czystego Transportu. Forsowana przez Rafa Trzaskowskiego Strefa Czystego Transportu to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu).


Karol Jankowski i Aleksandra Prorok - radni PiS w dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Mazowieści.pl: O Stefie Czystego Transportu rozmawiamy z Panem Karolem Jankowskim – radnym dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Czy w Pana ocenie SCT to dobry pomysł, który może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w centrum Warszawy?


Karol Jankowski: W mojej ocenie, w tym momencie SCT jest zbyt daleko posuniętym pomysłem. Wprowadzenie strefy czystego transportu to oczywiście krok w kierunku walki ze smogiem i ochrony środowiska, ale aby przyniosło to oczekiwane rezultaty, potrzebne są również inne działania niż zakaz wjazdu samochodów na takich dzielnicach jak Wola. Potrzebne są także działania w obszarze sprawnej komunikacji miejskiej o której wielokrotnie mówił w trakcie kampanii wyborczej Prezydent Rafał Trzaskowski. Niestety likwidowanie i ograniczenie częstotliwości kursowania linii autobusowych na takich dzielnicach jak Wola nie pomoże we wprowadzeniu tak radykalnie posuniętych pomysłów jak SCT.

Mazowieści.pl: Jakie działania jako radny dzielnicy podejmują Państwo jako radni w związku z trwającymi konsultacjami SCT?

Karol Jankowski: Na nasz wniosek tj. Klubu Radnych PiS Wola poprosiliśmy o punkt dot. Strefy Czystego Transportu na Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości. Podczas komisji zadawaliśmy wiele pytań, mówiliśmy o nieodpowiednio przeprowadzanych konsultacjach społecznych w tej sprawie oraz apelowaliśmy o rewizję polityki miasta w kontekście SCT. W związku z brakiem refleksji o słabej jakości konsultacji społecznych od dwóch tygodni wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Działamy i informujemy mieszkańców Woli o konsultacjach. Wydrukowaliśmy w tym celu 13 000 specjalnie przygotowanych ulotek, które trafiają w ręce mieszkańców Woli. Akcje są prowadzone codziennie w różnych miejscach Dzielnicy Wola i potrwają aż do końca przebiegu konsultacji w tej sprawie tj. do 25 kwietnia.

Mazowieści.pl: Czy w trakcie rozmów z mieszkańcami Woli dostrzegł Pan zainteresowanie i zaniepokojenie tym tematem? 

Karol Jankowski: Tak, mieszkańcy są bardzo zainteresowani tą sprawą. Wskazują, że nie są w sposób odpowiedni informowani o planowanych zmianach i trwających konsultacjach w sprawie Strefy Czystego Transportu. Brakuje informacji w miejscach publicznych, na przystankach i komunikacji miejskiej. Planowane zmiany są wprowadzane za szybko i wykluczają część mieszkańców m.in. rodziny z dziećmi oraz starsze osoby, których nie stać na tak szybką zmianę samochodów spalinowych na elektryki, czy hybrydy.

Mazowieści.pl: Czy Pana zdaniem SCT, rozszerzenie stref płatnego parkowania, zwężanie jezdni, strefa Tempo 30 i inne pomysły ograniczające możliwość poruszania się samochodem przez Warszawiaków spowodują większe zainteresowanie ofertą transportu zbiorowego? Czy nie ma Pan wrażenia, że buduję się sztuczne antagonizmy pomiędzy mieszkańcami dzieląc ich na zmotoryzowanych z jednej strony, a z drugiej na tych jeżdżących rowerem czy korzystających z transportu zbiorowego? 

Karol Jankowski: W mojej opinii projekty tj. SCT, rozszerzenie stref płatnego parkowania, zwężanie jezdni, strefa Tempo 30 i inne pomysły ograniczające możliwość poruszania się samochodem przez Warszawiaków spowodują większe zainteresowanie ofertą transportu zbiorowego tylko wtedy jeśli oferta tej komunikacji nie będzie zwężana, a rozszerzana. Nie wyobrażam sobie, że mieszkańcy, którzy tracą kilka linii autobusowych, zmniejsza się im częstotliwości kursowania autobusów, nie zwiększa się taboru linii tramwajowych na najważniejszych trasach przekonają się do radykalnych propozycji miasta wprowadzanych w bardzo szybkim tempie.

Mazowieści.pl: Czy w ślad za działaniami Ratusza ograniczającymi korzystanie z samochodów, idą pozytywne zmiany i rozwój transportu zbiorowego? 

Karol Jankowski: Niestety jest całkowicie odwrotnie – oferta transportu zbiorowego jest coraz mniejsza. Nie tak dawno, bo niecały rok temu mieszkańcy Woli byli oburzeni pomysłem likwidacji takich linii autobusowych jak 149, 171 czy 109 na skutek otwarcia nowych stacji metra. Wyrazili oni stanowczy sprzeciw w słabo przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Jako radni wnioskowaliśmy wtedy do ZTM Warszawa o pozostawienie tych autobusów na dotychczasowych trasach. Po działaniach Klubu Radnych PiS Wola, specjalnie przygotowanym stanowisku z naszej inicjatywy, akcjach informacyjnych w terenie, wielu pismach i publicznych apelach w tej sprawie udało się zachować linię 171, która niestety kursuje tylko w tygodniu i soboty z mniejszą częstotliwością. Jak mieszkańcy i radni mają mieć zaufanie do władz miasta z Platformy Obywatelskiej skoro nie słucha się ich w konsultacjach?

Mazowieści.pl: Wiele głosów krytycznych wobec SCT wskazuję, że to de facto polityka wykluczania najbiedniejszych. Czy zgodzi się Pan z tą tezą?

Karol Jankowski: Tak, to co słyszymy od mieszkańców warszawskiej Woli podczas konsultacji to to, że po pierwsze planowane zmiany są wprowadzane za szybko, a po drugie wykluczają część mieszkańców m.in. rodziny z dziećmi oraz osoby starsze osoby, których nie stać na tak szybką zmianę samochodów spalinowych na dużo droższe elektryki, czy hybrydy. Mieszkańcy, których na to nie stać mówią wprost – Prezydent Trzaskowski chce nas wykluczyć. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzamy się na to.


Mazowieści.pl: Dziękujemy za rozmowę!

Jeszcze tylko do 25 kwietnia 2023 roku można wziąć udział w konsultacjach społecznych SCT. Poprzez formularz online dostępny do 25 kwietnia na stronie transport.um.warszawa.pl/sct lub mailowo na adres sct@um.warszawa.pl.

bottom of page