top of page

"WzMOCnij swoje otoczenie" na Mazowszu

Polskie Sieci Energetyczne (PSE) uruchamiają IV edycję programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Spółka tłumaczy założenia programu w następujący sposób:

„Program "WzMOCnij swoje otoczenie" wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego poprzez finansową pomoc w ich wdrożeniu, a mianowicie, granty w wysokości do 20 tys. złotych. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu to samorządy i ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.”


W tegorocznej edycji przeznaczono 4,6 mln zł, które trafią na projekty do 170 samorządów w całej Polsce. Aż 35 zwycięskich samorządów znajduje się na Mazowszu. Zrealizują łącznie 56 projektów dotyczących, m.in. ochrony zdrowia, edukacji oraz aktywności fizycznej. Mazowieccy laureaci postawili na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej (23 projekty), bezpieczeństwo (13 projektów) oraz edukację (10 projektów), aktywność fizyczną (8 projektów) i zdrowie (2 projekty).


Przykładem konkretnych korzyści dla lokalnych społeczności jest np. wsparcie Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie (pow. otwocki). Dzięki przyznanemu grantowi przez Polski Sieci Elektroenergetyczne placówka została wyposażona w sześć tabletów, osiem robotów Photon oraz w tablicę interaktywną. Zajęcia z programowania rozwijają u przedszkolaków myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Sprzęt przyznany w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” okazał się wspaniałą szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gm. Wiązowna.


Warto, by mazowieckie gminy zachęcały lokalne środowiska do partycypacji w programie Polskich Sieci Energetycznych z pożytkiem dla małych wspólnot.

Comentarios


bottom of page