top of page
  • Zdjęcie autoraOSA

Ząbki pozytywnym wyjątkiem

Większość samorządów w bieżącym roku zwiększyła bądź utrzymała wysokie stawki za wywóz śmieci od indywidualnych mieszkańców.

Najwyższymi opłatami w Polsce są obciążeni mieszkańcy Warszawy. W stolicy bowiem stawki zakładają opłatę ryczałtową stałą 85 zł za mieszkanie w bloku i 107 zł za dom jednorodzinny, niezależnie od tego, ile osób mieszka w danym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że tyle samo zapłaci osoba samotna, co na przykład czteroosobowa rodzina.

Na Mazowszu jednym z chlubnych wyjątków są Ząbki – miejscowość podwarszawska w pow. wołomińskim. Już w zeszłym roku władze miasta zdecydowały o zmniejszeniu wysokości opłaty z dotychczasowych 45 zł miesięcznie do 35 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Przy większej liczbie domowników opłata odpowiednio rośnie, przyjmując jednak proporcje korzystne dla rodzin (nie proste mnożenie stawki podstawowej przez liczbę członków gospodarstwa domowego). Dla gospodarstw 2-osobowych 70zł/miesiąc. dla gospodarstw 3-osobowych 100 zł/miesiąc a dla gospodarstw 4-osobowych 115zł/miesiąc.

W niektórych gminach na Mazowszu przyjęto inny system – opłaty za wywóz śmieci skorelowane są ze zużyciem wody przez mieszkańców, choć coraz częściej pojawiają się głosy, że to rozwiązanie szczególnie niesprawiedliwe wobec większych rodzin z dziećmi. Dlatego preferowanym modelem jest ryczałtowa opłata, zwykle powiązana z liczbą zamieszkujących gospodarstwo domowe.


bottom of page