top of page

„Zło dobrem zwyciężaj” – rocznica V pielgrzymki JP2 do Polski


22 maja 1995 roku papież Jan Paweł II odbył swoją V, nieoficjalną pielgrzymkę do Polski. Motywem przewodnim było hasło, którą ponad dekadę wcześniej posiłkował się bł. ks. Jerzy Popiełuszko – „Zło dobrem zwyciężaj”.


To była najkrótsza pielgrzymka polskiego papieża do Polski – trwała jedynie dziesięć godzin. Papież odwiedził wówczas diecezję bielsko-żywiecką i wygłosił homilię w Skoczowie.


Podczas Eucharystii Jan Paweł II ponownie przywołał znaczenie krzyża w życiu chrześcijan – poprzez przykład męczennika - św. Jana Sarkandera - patrona Śląska i Moraw.


Mówił także o potrzebie kształtowania sumienia w narodzie polskim:


„Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego (…)”


Wizyta w Polsce odbyła się przy okazji podróży apostolskiej do Czech.

bottom of page