top of page

Złodziejska reprywatyzacja w odwrociePrecedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wywołuje już poważne konsekwencje. Sąd uznał, że osoby, które kupiły roszczenia do nieruchomości („handlarze roszczeniami”), nie mają prawa do ubiegania się o zwrot tychże budynków.


Naczelny Sąd Administracyjny nie zablokował co prawda całkowicie zwrotów spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Stołeczny ratusz wydał natomiast komunikat informujący, że „taka interpretacja przepisów przez NSA wiąże się z koniecznością zmian w prowadzeniu spraw dekretowych i zbadania wydanych dotychczas decyzji”.


Praktycznym skutkiem przełomowej decyzji sądowej będzie akcja warszawskiego magistratu. Wystąpi on o unieważnienie zakończonych postępowań, w których nieruchomości zostały wydane kupcom roszczeń od rzekomych przedwojennych właścicieli. Warszawski Urząd Miasta szykuje wnioski do uprawnionych organów (Komisja Weryfikacyjna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub wojewoda) w odniesieniu do około 140 decyzji z ostatnich lat.


Po wielu trudnych latach złodziejskiej reprywatyzacji pojawiła się realna nadzieja na definitywne zakończenie niesprawiedliwego procederu i naprawienie błędnych decyzji minionych lat.

bottom of page