top of page

Zajęcia dla chorych na Alzheimera w Ząbkach

Zostały jeszcze wolne miejsce na zajęcia dzienne dla chorych na Alzheimera. Projekt realizuje Fundacja „Zdrowie w głowie”, działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica.


Choroba Alzheimera należy do tak zwanych schorzeń otępiennych, charakterystycznych głównie dla osób starszych – ale nie tylko. Z danych cytowanych przez NIK wynika, że ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po ukończeniu 65 lat ulega praktycznie podwojeniu z upływem każdych kolejnych pięciu lat (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html)


Jedno jest pewne – choroba stanowi cichą tragedię zarówno dla chorych, jak również ich bliskich, którzy biorą na siebie ciężar opieki nad bliskimi dotkniętych tym rodzajem demencji.


Nie ma precyzyjnych danych co do ilości osób cierpiących na Alzheimera – wiemy również, że jest ogromna potrzeba edukacji i dostępu do informacji w tym zakresie. Według danych World Alzeheimer Report (2022) około 75% ludzi cierpiących na demencję nie jest w ogóle diagnozowanych. Z kolei około 45% respondentów w krajach biedniejszych twierdziło, że nie otrzymało żadnej pomocy i wsparcia po otrzymaniu diagnozy lekarskiej. W krajach o większym przychodzie w podobnej sytuacji znalazło się około 37 procent badanych (World Alzheimer Report 2022 | Alzheimer's Disease International (ADI) (alzint.org)


Drewnicki Dom Opieki Medycznej (DDOM) ogłosił projekt, w ramach którego osoby w początkowej fazie choroby będą mogły wziąć udział w zajęciach habilitacyjnych i terapeutycznych, których celem jest poprawa ich samopoczucia i samodzielnego funkcjonowania – w tym wydłużenie czasu aktywności psychicznej i fizycznej. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.


Warto podkreślić, że to jeden z trzech projektów realizowanych w Ząbkach, skierowanych do osób cierpiących na choroby otępienne. Ponadto Fundacja „Zdrowie w głowie” do 2025 roku będzie realizowała projekt "Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicka Przystań" oraz „Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicki Azyl”.


Więcej informacji o fundacji oraz dane kontaktowe fundacji „Zdrowie w głowie” w poniższym linku:

Fundacja Zdrowie w Głowie – MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA

bottom of page