top of page

Zielona Ławeczka


To ogólnopolski projekt adresowany do minispołeczności, które chcą pozyskać grant na upiększenie swoich osiedli.


Aby przystąpić do programu należy spełnić kilka warunków:


  • miasto, z którego aplikujemy musi liczyć powyżej 10 tysięcy mieszkańców,

  • aplikować może jedynie minispołeczność licząca minimum 5 osób,

  • w działania zespołu sąsiedzkiego musi zostać zaangażowany administrator terenu,

  • w centrum zaaranżowanego miejsca musi stanąć ławeczka oraz zbiornik retencyjny.


Celem projektu jest zastąpienie zaniedbanych terenów osiedlowych zielonymi mini-zakątkami z ławeczkami. Ale nie tylko – idea służy również zapobieganiu utraty wody i stworzeniu sprzyjających warunków po temu, aby nawiązały się sąsiedzkie relacje. Chodzi przecież także o tworzenie mini-społeczności, które będą miały chęć spędzać wspólnie czas w wykreowanych przez siebie zakątkach, a nie o zaaranżowanie pustych miejsc.


W projekcie można uzyskać grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów niezbędnych do stworzenia zielonych zakątków. Maksymalna wysokość grantu wynosi:


  • 3000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji;

  • 500 zł dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej:

bottom of page