top of page

Zmarł bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP


27 kwietnia 2023 r., w wieku 84 lat odszedł profesor nauk teologicznych, bp Wiktor Wysoczański. Od 1995 roku był zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP – ponadto angażował się w działalność ekumeniczną - był wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.


Pochodził z Kresów Wschodnich, a święcenia biskupie przyjął w 1983 w Warszawie. Był także proboszczem misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornej.


Biskup Wysoczański bardzo cenił sobie ekumeniczny wkład Jana XXIII i jego następcy — Jana Pawła II. W 1998 roku, na łamach "Więzi" pisał, że "(...) papież Jan Paweł II wpływa na pojawienie się tych nowych, pozytywnych tendencji oraz na zmianę klimatu dyskusji teologicznej i w ogóle dialogu ekumenicznego, co przyjmowane jest z radością i nadzieją przez starokatolików" i nawiązywał do encykliki papieskiej: "Un unum sint" ("Aby byli jedno").


W 1984 r. bp Wiktor Wysoczański został odznaczony Krzyżem Oficerskim, a w 1999 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

bottom of page