top of page

Znane są plany Urzędników, aby w Warszawie powstała strefa czystego transportu. Teraz czas rozmów!Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar. Obejmuje drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro powiązane z datą produkcji pojazdu).

To stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek. Strefę zwykle wprowadza się stopniowo, krok po kroku, według rozpisanego na kilka lat planu.

Według projektu Urzędu Miasta warszawska strefa czystego transportu obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. Będzie wdrażana w pięciu etapach. 

Pierwszy etap mógłby nastąpić w 2024 roku. Później, konsekwentnie co dwa lata, zwiększałyby się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie.

Obecnie trwają konsultacje, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie oraz uwagi do projektu uchwały o utworzeniu strefy czystego transportu w Warszawie. Przedmiotem konsultacji są:

  • obszar planowanej strefy  • harmonogram jej wprowadzania

  • wymagania wobec pojazdów, które są zaproponowane w uchwale

  • praktyczne i techniczne rozwiązania wprowadzenia strefy, jej utrzymania i egzekwowania

 Konsultacje potrwają jeszcze do 25 kwietnia. To ostatnia szansa!

bottom of page