top of page

Powstanie szkoła medyczna w Wołominie

Ra

dni sejmiku mazowieckiego we wtorek 13 września zadecydowali o powstaniu w Wołominie policealnej szkoły medycznej. Będą się w niej kształcić przyszli pracownicy placówek medycznych i pomocy społecznej. Wołomin wybrano nieprzypadkowo. Powiaty około warszawskie obecnie dynamicznie się rozwijają a w samym mieście trwa rozbudowa szpitala powiatowego. Radni sejmiku przeznaczyli na budowę szkoły 5 mln zł (1 mln zł jeszcze w tym roku, kolejne 4 mln zł w następnym). Placówka edukacyjna ma rozpocząć działalność już w lutym 2023r.

bottom of page