top of page

Rada Warszawy znów przeciw rządowi


Na LXX sesji Rady Miasta Warszawy pochylono się nad projektem stanowiska zgłoszonym przez przewodniczącą komisji edukacji Dorotę Łobodę z klubu Koalicji Obywatelskiej.


W jakiej sprawie? Wakatów nauczycielskich w stołecznych szkołach? Braku miejsc w publicznych żłobkach w Warszawie? Stypendiów dla mniej zamożnej młodzieży? Niestety znów górę wzięły partyjne interesy rządzących stolicą – radni zajęli się krytyką nowego przedmiotu dla szkół średnich („Historia i Teraźniejszość” oraz podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Zgodnie z przewidywaniami większość przedstawicieli mieszkańców w Radzie Miasta poparła stanowisko, w którym stwierdzono m.in. „domagamy się od Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprzestania szerzenia propagandy w szkołach, poszanowania różnorodności postaw i poglądów oraz wolności ich wyrażania”. Za taką uchwałą głosowało 40 radnych z KO i Lewicy, przeciw było 17 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, 1 radna wstrzymała się od głosu.

Obrady Rady Miasta Warszawy znów zdominowały głośne i kontrowersyjne tematy krajowej walki politycznej, co wobec licznych i odkładanych na później wyzwań lokalnych, budzi coraz większe niezadowolenie mieszkańców.

bottom of page