top of page
  • OK

Radni KO nie chcieli zająć się obniżką opłat za śmieci zaproponowaną przez PiS

Podczas czwartkowej sesji rady miejskiej w Warszawie, radni z Koalicji Obywatelskiej (KO) zdecydowali o wycofaniu z obrad projektu uchwały, który miał na celu obniżenie opłat za usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Projekt został zgłoszony przez radnych z Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i zakładał wykorzystanie nadwyżki 180 mln zł z budżetu miejskiego na zmniejszenie opłat śmieciowych.


Jeszcze przed rozpoczęciem sesji radni klubu PiS m.in. Alicja Żebrowska, Dariusz Figura i Wiktor Klimiuk na konferencji prasowej wyjaśnili uzasadnienie dla uchwały.


Konferencja radnych klubu PiS przed ostatnią sesją Rady m. st. Warszawy

W wydanej przez RIO pod koniec kwietnia opinii na temat wykonania przez zarząd Warszawy budżetu za 2022 r. Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę na nadwyżkę w wysokości ponad 180 ml zł, którą wykazała Warszawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zdaniem RIO przepisy nie dają podstaw generowania oszczędności ze środków pochodzących z takiej opłaty.

RIO odniosła się w nim m.in. do faktu, że zrealizowane dochody miasta w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi opiewały na kwotę 1,080 mld zł, natomiast łączne wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci wyniosły 895,7 mln zł. "Zatem nadwyżka dochodów z opłat od mieszkańców wyniosła ponad 180 mln zł" - wyliczył.

Oznacza to, że opłaty są za wysokie o 1/6. Wobec powyższego uchwałą czyni zadość wskazaniom RIO i obniża opłaty o 1/6.”


Wiktor Klimiuk, wiceprzewodniczący klubu radnych PiS, zaznaczył, że proponowane zmiany obniżyłyby podstawową stawkę z 85 zł do 71 zł, a stawkę dla domów jednorodzinnych z 107 zł do 89 zł. Radny Tomasz Herbich (PiS) podczas sesji zaproponował przesunięcie głosowania nad projektem uchwały na następny tydzień, tj. 22 czerwca, argumentując to brakiem niezbędnych opinii na temat tego projektu.


Z drugiej strony, Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych KO, zaproponował usunięcie projektu uchwały z porządku obrad, ponieważ nie odbyło się jeszcze jego pierwsze czytanie.


Podczas głosowania 17 radnych poparło propozycję radnego Herbicha, 37 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Propozycję radnego Szostakowskiego poparło 36 radnych, przeciwnych było 16, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. W rezultacie, projekt uchwały PiS został usunięty z porządku obrad dzięki decyzji radnych KO.


Projekt uchwały
.pdf
Pobierz PDF • 1.15MB

bottom of page