top of page

Rafał Trzaskowski zaskarży decyzję wojewody w sprawie SPPN

Będzie skarga Ratusza na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do sądu administracyjnego w związku ze stwierdzeniem przez wojewodę nieważność uchwały ustalającej SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku.
Na sesji w dniu 9 marca b.r. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Następnie, w dniu 14 kwietnia b.r. Sylwester Dąbrowski I Wicewojewoda Mazowiecki podjął decyzję o unieważnieniu uchwał Rady m. st. Warszawy. W bardzo szerokim uzasadnieniu wskazał m.in. na brak dostatecznych analiz i rzetelne przedstawienie informacji o ilości miejsc parkingowych, liczne sprzeciwy mieszkańców, a także wadliwości trybu podjęcia uchwały przez radnych miasta. O sprawie szczerzej pisaliśmy na portalu Mazowieści.pl w artykule - Władze Warszawy nie odpuszczą – SSPN na Saskiej Kępie musi funkcjonować.


W poniedziałek na konferencji prasowej radny Warszawy Piotr Szyszko (PiS) przypomniał, że wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały ws. SPPN złożyli niezadowoleni z pomysłu wprowadzenia płatnego parkowania mieszkańcy.


Na sesji, która odbyła się w czwartek 20 kwietnia b.r., w imieniu Rafała Trzaskowskiego (nieobecnego na sesji) zastępca prezydenta Michał Olszewski wniósł o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie uchwały przez radę miasta w sprawie wniesienia skargi na decyzje Wojewody Mazowieckiego.


Rada m. st. Warszawy przy 37 głosach za i 14 przeciw przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do sądu administracyjnego w związku ze stwierdzeniem przez wojewodę nieważność uchwały ustalającej SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku.

bottom of page