top of page

Recepta na problemy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania? Dopiero po urlopie.

Zaktualizowano: 29 sie 2022

Na początku lipca 2022 r. związkowcy z MPO urządzili protest na Placu Bankowym, artykułując problemy trapiące miejski zakład. Postulowali podwyżkę płac o 500zł netto, uczciwe przestrzeganie przez kierownictwo spółki zasad BHP i organizacji pracy oraz wykluczenia zjawisk zatrudniania pracowników z uwagi na powiązania rodzinne. Władze miasta obiecały wówczas podwyżkę o 500zł, jednak brutto, natomiast pozostałe kwestie nie doczekały się odpowiedzi ze strony ratusza.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski spotkał się co prawda z przedstawicielami związków zawodowych 28 lipca 2022 r., lecz jedynym rezultatem rozmów była obietnica… ponownego spotkania po powrocie włodarza z urlopu – pod koniec sierpnia.


Związkowcy wyrażają niezadowolenie z podejścia władz miasta, mają wrażenie, iż ich oczekiwania, wynikające z uwag zgłaszanych przez mieszkańców, nie znalazły poważnego uznania a oni sami nie zostali potraktowani z należytą uwagą.

bottom of page