top of page

Sołectwa w centrum zainteresowania


Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Mazowsze dla sołectw”. W 2023r. samorząd województwa przeznaczy na wsparcie małych ojczyzn 7,4 mln zł. Wśród 755 dofinansowanych przez samorząd Mazowsza zadań (w 190 mazowieckich gminach) są projekty związane m.in. z zakupem i montażem energooszczędnego oświetlenia, zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, modernizacją świetlic wiejskich czy budową chodników bądź placów zabaw.
Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie na pojedynczy projekt w danym sołectwie do 10 000 zł. Szansę na otrzymanie pomocy miały tylko te sołectwa, które nie skorzystały z dofinansowania w ramach programu w latach 2018–2022.


- Nikt nie zna swojej miejscowości lepiej niż jej mieszkańcy. Dlatego to właśnie oni wskazują najpilniejsze i najbardziej potrzebne zadania, a samorządy je realizują. Dla jednych najważniejsza jest budowa chodnika czy modernizacja oświetlenia ulic, dla innych – stworzenie miejsca do integracji – wskazała Janina Orzełowska, członek zarządu woj. mazowieckiego, podkreślając zaletę współpracy na linii lokalny samorząd – mieszkańcy.


Dla przykładu w subregionie płocki zrealizowane zostanie 87 inwestycji, np. budowa siłowni plenerowej w Gorzewie Kolonii (pow. gostyniński), renowacja stawu w Białyszewie (pow. sierpecki) czy zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo (pow. płocki).

Warto jednocześnie przypomnieć o jeszcze innym wsparciu dla sołtysów. Na początku kwietnia rząd przyjął dodatek 300 zł dla sołtysów. Pieniądze dostaną osoby pełniące funkcję przez dwie kadencje i będące w wieku emerytalnym. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z poprzedniego miesiąca.

bottom of page