top of page

Układanie torów w rejonie ulicy Podhorążych

Na początku następnego tygodnia, w poniedziałek 27 lutego, rozpocznie się układanie torów tramwajowych w rejonie ul. Podchorążych. Wyjazd z ulicy zostanie zamknięty. Co więcej, w godzinach popołudniowych jej wlot w ul. Gagarina zostanie zamknięty.

Remont będzie trwał dwa miesiące. Możliwość wyjazdu w prawo z ul. Podchorążych w Gagarina zostanie przywrócona dopiero na początku kwietnia.

bottom of page