top of page

Wakacje od wojny


To akcja na rzecz dzieci z dotkniętej wojną Syrii, w którą włączyli się polscy darczyńcy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ze środków udało się już sfinansować "wakacje od wojny" niemal 11 tys. syryjskim dzieciom.


Od dramatycznych nieraz przeżyć wojennych trudno zrobić sobie po prostu „wakacje”. Dzieci, będące ofiarami skutków wojny, potrzebują opieki psychologów, aby poradzić sobie z traumą i przeżyciami wojennymi. I (między innymi) takie wsparcie otrzymają w ramach ogłoszonej niedawno inicjatywy „wakacje od wojny”.


Polscy darczyńcy są hojni – w tym roku wakacje udało się sfinansować około 11 tysięcy dzieciom. Zbiórkę kontynuuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.


Wojna w Syrii trwa od 2011 - to wojna domowa między siłami wiernymi prezydentowi Baszszarowi al-Asadowi, a zbrojną opozycją. Syria niemal nieprzerwanie od 12 lat mierzy się ze skutkami wojny.


Poniżej zamieszczamy link do zbiórki:


bottom of page