top of page

Wsparcie tłumacza PJM w warszawskich jednostkach


Ponad 1200 jednostek w Warszawie zostało wyposażonych w usługę wsparcia komunikacji osób głuchych, czyli tłumacza dostępnego on-line.


PJM, czyli polski język migowy, to język wizualno-przestrzenny, którym w Polsce posługuje się szacunkowo 40-50 tys. osób. To najczęściej język komunikacji tych, którzy mają słuch uszkodzony w stopniu głębokim.


W ponad 1200 warszawskich lokalizacjach działają punkty tłumaczenia PJM online, które pozwalają osobom głuchym lub niedosłyszącym połączyć się z tłumaczem polskiego języka migowego celem załatwienia spraw.


Od lutego 2023 około 1200 placówek jest objętych tą usługą - należą do nich, między innymi, urzędy dzielnic, biura urzędu, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, placówki oświatowe, domy kultury, poradnie pedagogiczne, teatry etc.


Osoby głuche mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego bądź w obecności tłumacza PJM. W razie konieczności skorzystania z tej ostatniej usługi należy zgłosić ją co najmniej 3 dni przed wizytą w urzędzie.

bottom of page