top of page

Zarobki w Warszawie i na Mazowszu

Najnowsze dane GUSu dotyczące sytuacji przedsiębiorstw w Polsce we wrześniu 2022r. przynoszą ciekawe i szczegółowe informacje dotyczące segmentu usług w stolicy.

W jakich sektorach pracują warszawiacy? 21,6% mieszkańców stolicy pracuje w handlu i naprawie pojazdów samochodowych, 19,8% w transporcie i gospodarce magazynowej, 16,8% w przemyśle, 11,3% w informacji i komunikacji, 11,2% zajmuje się administrowaniem i działalnością wspierającą, 8,4% zatrudnionych można skategoryzować jako osoby, które prowadzą "działalność profesjonalną, naukową oraz techniczną", 4,6% z nas pracuje w budownictwie, 2,4% w zakwaterowaniu i gastronomii. Pozostałe profesje wykonuje 3,8% zatrudnionych.


Przeciętne wynagrodzenie miesięczne mieszkańca stolicy wyniosło we wrześniu tego roku średnio 7968 złotych brutto, czyli było o ponad 300 zł wyższe od średniej na Mazowszu. Poziom wynagrodzeń zdecydowanie zawyżały osoby zatrudnione jako informatycy i pracownicy branży komunikacyjnej (zarobki o połowę wyższa niż średnia). Na drugim biegunie plasują się pracownicy administracji, hotelarstwa czy gastronomii.


Bezrobocie w Warszawie jest obecnie na najniższym poziomie po 1989r. i wynosi zaledwie 1,5% (z czego połowa tego wskaźnika to osoby trwale bezrobotne, bez perspektyw na zmianę sytuacji). Stolica, jak wiele miast w Polsce, cierpi obecnie na brak rąk do pracy.


Natomiast najwyższe wskaźniki bezrobocia na Mazowszu odnotowuje się w powiatach: radomskim (17,3%), przysuskim (17,6%) oraz szydłowieckim (blisko 25%).


Dane podawane przez GUS potwierdzają, iż Warszawa to jedno z miast z najwyższymi zarobkami w Polsce, zaś rozpiętość dochodów między stolicą a resztą województwa mazowieckiego jest bardzo znaczna.

bottom of page