top of page

Co warto zobaczyć w stolicy? Kolumna Zygmunta – symbol podobieństwa Warszawy do Rzymu

Myśleliście kiedyś o tym co warto zobaczyć w stolicy? A gdyby tak w ramach bycia w Warszawie zobaczyli typowo rzymskie budowle? Nic trudniejszego! Wybierzcie się na plac zamkowy i zobaczcie Kolumnę Zygmunta!

Pomnik Króla Zygmunta III Wazy został wzniesiony w latach 1643 – 1644 r., a ufundował go Władysław IV Waza, czyli syn Zygmunta III Wazy. Kolumna przeszła liczne zniszczenia. Pierwszy raz poważnych uszkodzeń doznała jeszcze podczas wojen szwedzkich w latach 1656 – 1657 r. Pomnik został natomiast doszczętnie zniszczony podczas powstania warszawskiego, a odbudowany po wojnie w 1949 r. Pomnik przesunięto o 6 m w kierunku północno-wschodnim i lekko obrócono. Przed wojną bowiem król ustawiony był w stronę ulicy Senatorskiej, obecnie natomiast postać monarchy zwrócona jest w stronę Krakowskiego Przedmieścia.

Artykuł zacząłem jednak od twierdzenia, że Kolumna Zygmunta to symbol podobieństwa Warszawy do Rzymu. Posąg wzorowany był bowiem na kolumnie Trajana i Marka Aureliusza – wielkich Cesarzy Rzymskich. Koncepcję kolumny opracowali natomiast włoscy artyści -  Augustyn Locci i Constantino Tencalla. W XVII w. zaczął dominować trend upodobniania miast i wzorowaniu się na wiecznym mieście.

Kolumna Zygmunta była pierwszą tego typu budowlą wybudowaną w nowożytnej Europie i została jedyną do 1810 r. Tego typu wywyższenie zarezerwowane było bowiem dla świętych, Matki Boskiej oraz Jezusa Chrystusa. Wywołało to sprzeciw Kościoła Katolickiego w Polsce, co udało się załagodzić umieszczeniem Krzyża w rękach monarchy. Symbolizować to miało króla jako „obrońcę wiary”.

A co według was warto zobaczyć w Warszawie? Zapraszamy do dzielenia się tym w komentarzach.

bottom of page