top of page

Pierwsze 5 milionów zł trafi w tym roku na konto Warszawy


5 września br. Rada Ministrów przyjęła przepisy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą „Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030”. W tym roku z puli programu opiewającego na łączną kwotę 3,71 mld zł na konto Warszawy ma trafić pierwsze 5 mln zł.


Podczas konferencji zorganizowanej w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały przedstawione główne założenia programu rządowego wsparcia – w konferencji udział wzięli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, Posłowie na Sejm RP Jarosław Krajewski i Paweł Lisiecki oraz Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.Inicjatywa, jak podkreślił szef resortu kultury, prof. Piotr Gliński, to kontynuacja koncepcji rozwoju Warszawy, której autorem był śp. Prezydent Lech Kaczyński. Jakie są jej główne założenia? To przede wszystkim: poprawa dostępności transportowej w m. st. Warszawa, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także podniesienie jakości życia mieszkańców stolicy oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej:


"5 września Rada Ministrów przyjęła wieloletni program rządowy dotyczący wsparcia rozwoju m.st Warszawy. Program opiewa na 3 mld 71 mln złotych i nawiązuje do koncepcji rozwoju Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Wiele niezbędnych inwestycji dla Warszawy znajdowało się w tym projekcie. Niestety, większość z nich tj. obwodnice, mosty, rozwój linii metra, nie zostało zrealizowanych do dnia dzisiejszego. Dlatego Rząd podjął decyzje dotyczące wsparcia inwestycji w mieście. Podstawowe cele inwestycyjne to między innymi trzecia linia metra, dokończenie obwodnicy Śródmieścia pomiędzy Rondem Wiatraczna a Rondem Żaba, trasy Świętokrzyskiej, Stadionu Skry oraz rozwój Muzeum Powstania Warszawskiego. Na 2023 rok przeznaczonych jest 5 mln złotych. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński złożył do miasta pismo z prośbą, aby miasto wskazało istotny projekt dla mieszkańców, który będzie można zrealizować" – podsumował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowych. 21 września br. Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy z informacją o możliwości złożenia do 25 września br. wniosków w ramach tego programu. W tym roku na konto stolicy ma trafić wsparcie w wysokości 5 mln zł.

Comentários


bottom of page